04/11/2022 2:20:20

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022

 

 Số/ ký hiệu
 Tên văn bản Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022
 Ngày ban hành 4/11/2022
 Cơ quan ban hành Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 Loại văn bản Văn bản khác
 Người ký
 Trích yếu Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022
 Từ khóa
 File download Download