23/04/2023 9:22:03

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

 

 Số/ ký hiệu 02/2023/TT-BYT
 Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
 Ngày ban hành 9/2/2023
 Cơ quan ban hành Bộ Y tế
 Loại văn bản Thông tư
 Người ký Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương
 Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
 Từ khóa
 File download Download