27/03/2024 2:09:34

[Series video Chạy bộ cùng Xuân Dầu khí] Khởi động trước khi chạy bộ

Thực hiện bài tập khởi động trước khi chạy bộ sẽ giúp các cơ và khớp bên trong cơ thể của chúng ta được làm nóng, tăng tính linh hoạt trong chuyển động và hạn chế gặp phải chấn thương khi chạy. Nếu bạn chưa biết phải thực hiện chúng như thế nào thì các bài tập sau đây sẽ là gợi ý thú vị không nên bỏ qua!