03/11/2022 2:43:22

Sao gửi hướng dẫn số 66HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn về hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực

 

 Số/ ký hiệu 601/CĐDK-TCKT
 Tên văn bản Sao gửi hướng dẫn số 66HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn về hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực
 Ngày ban hành 3/11/2022
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Văn bản khác
 Người ký Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Vũ Thanh Hường
 Trích yếu Sao gửi hướng dẫn số 66HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn về hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực
 Từ khóa
 File download Download