02/09/2023 7:15:56

Sáng mãi tinh thần bản Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình đầy nắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Dâng trào niềm tự hào dân tộc

Trở về thời điểm lịch sử 78 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đã tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh. Đặc biệt, thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại ngày 19/8/1945 đã đưa Việt Nam lên một vị trí mới, tầm vóc mới. Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với bản Tuyên ngôn độc lập

Tuyên ngôn Độc lập nhấn mạnh: “Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới…”. Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!”. Và bản Tuyên ngôn kết thúc bằng những lời lẽ đanh thép: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”.

Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9/1945 là ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi bản Tuyên ngôn được đọc lên, đó chính là văn bản pháp lý khẳng định nước Việt Nam tự do độc lập với toàn thế giới.

Nhắc đến ngày lễ Quốc khánh 2/9, trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Ngoài ra, đây cũng là dịp để mọi người trên đất nước Việt Nam cùng nhớ tới những công lao hy sinh to lớn của các cha ông đi trước.

Nhớ lại chặng đường lịch sử gian khổ và hào hùng, từ đó dân ta càng phải tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển hơn nữa. Ngày Quốc Khánh 2/9 như một mốc son chói lọi, như một “chứng nhân lịch sử” dù thời gian đã trôi qua nhưng những chiến tích vẻ vang của dân tộc vẫn còn mãi với thời gian, với bản Tuyên ngôn bất hủ mà các thế hệ sẽ không thể nào quên.

Đối với thế hệ hôm nay và mai sau, ngày Quốc Khánh mùng 2/9 không chỉ có ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn như lời nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay khi sinh ra trong hòa bình, không phải chứng kiến cảnh đất nước chia cắt, súng đạn và chiến tranh, phải luôn luôn học tập, rèn luyện sao cho xứng đáng với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cũng như giáo dục lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha ta, đã kiên cường bất khuất đánh đuổi quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc.

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Với tinh thần đó mà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt gần 80 năm qua. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức.

Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, chúng ta cần đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

78 năm qua, bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, trở thành niềm tự hào vô hạn của dân tộc ta, di sản tinh thần vô giá của thời đại Hồ Chí Minh, trở thành động lực – sức mạnh dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vững tin đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Chặng đường của thách thức và đổi mới

Cùng với thời gian trôi ngược về 48 năm trước, cũng vào thời điểm mùa thu tháng 9 với những mốc son lịch sử ấy, chúng ta mỗi CBCN-NLĐ Dầu khí lại cùng nhau nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 – 3/9/2023).

Những năm qua, thực hiện ý nguyện của Bác Hồ, nước ta đã xây dựng được một ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến phát triển công nghiệp khí, công nghiệp điện, chế biến dầu khí và dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao với đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, làm chủ khoa học công nghệ, quản lý điều hành nhiều khâu trong chuỗi công nghệ dầu khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngành Dầu khí
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu công nghiệp dầu khí Bacu ngày 23/7/1959. (Ảnh tư liệu)

Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đóng vai trò chủ lực. Dù trải qua muôn vàn khó khăn, bao thăng trầm gian khổ, Tập đoàn vẫn luôn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiên phong trong hợp tác, hội nhập quốc tế, làm chủ công nghệ hiện đại, xây dựng được đội ngũ những người làm Dầu khí hùng hậu, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; đóng góp xứng đáng, thiết thực vào công tác an sinh xã hội.

Là tổ chức đại diện của hơn 50 nghìn đoàn viên và người lao động, CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn luôn phát huy tốt vai trò của mình, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, NLĐ. CĐ DKVN và các cấp công đoàn trong toàn ngành bám sát kế hoạch của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, tích cực chủ động tham gia với chuyên môn đồng cấp xây dựng phương án, kế hoạch, giải pháp triển khai, hoàn thiện các cơ chế chính sách có liên quan, bố trí sắp xếp việc làm, tích cực nắm bắt tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư người lao động để tham gia đóng góp ý kiến với Tập đoàn và các đơn vị, thực hiện tốt các chế độ chính sách, không ngừng củng cố mối quan hệ lao động hài hòa trong từng đơn vị, không ngừng nâng cao đời sống, ổn định việc làm, thu nhập và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; quan tâm đến các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, phát huy tinh thần người Dầu khí, kết nối và gắn bó trong “mái nhà chung” Petrovietnam.

CĐ DKVN tổ chức chương trình
CĐ DKVN trao hỗ trợ công đoàn cơ sở trực thuộc có người lao động khó khăn

Các cấp công đoàn Dầu khí thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động (CNLĐ) với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và thiết thực, động viên, khích lệ CNLĐ toàn ngành hăng hái thi đua, vượt mọi khó khăn và thách thức. Trong đó nổi bật nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua vượt khó trên các dự án công trình trọng điểm, từ đó đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm của Tập đoàn.

CĐ DKVN cũng luôn làm tốt công tác tuyên truyền, động viên tư tưởng, quan tâm thiết thực để ổn định cuộc sống, giúp công nhân lao động yên tâm vượt qua mọi khó khăn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tập đoàn và CĐ DKVN, qua đó khích lệ, động viên người lao động gắn bó, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau cùng góp sức xây dựng đơn vị và Tập đoàn.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, CĐ DKVN xác định đây là thách thức lớn cũng là cơ hội để nâng cao, phát huy vị thế và niềm tin yêu của người lao động với tổ chức công đoàn. CĐ DKVN sẽ tiếp tục đổi mới mạnh về cả về tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, sáng tạo và đạt hiệu quả trong những mô hình hoạt động có chiều sâu nhằm đem lại quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động của mình.

Đặc biệt, các cấp công đoàn sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng hoạt động chuyên nghiệp, chuyên sâu, có tâm huyết trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng nhằm đảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động trong mọi hoàn cảnh.

Tháng 9 mùa Thu nhớ Bác, hòa cùng với những ngày lễ lớn của dân tộc, mỗi cán bộ CĐ DKVN nguyện tiếp nối thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục dấn thân, cùng quan tâm, động viên, chia sẻ, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, đồng cam cộng khổ với người lao động, biết lan tỏa những giá trị nhân văn, biến những khẩu hiệu, phong trào, những quy ước khô khan thành nhận thức và hành động.

Ở Petrovietnam, mỗi cán bộ, đoàn viên, NLĐ luôn cháy trong mình một ngọn lửa của tình yêu, tình đoàn kết và niềm tự hào dân tộc, ngọn lửa ấy sẽ còn tiếp nối, hun đúc cho thế hệ mai sau bằng sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, góp phần vào những thắng lợi và phát triển đất nước, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước!./.

Ban TGNC, CĐ DKVN