14/07/2022 3:54:31

Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

 Số/ ký hiệu 1392/QĐ-BHXH
 Tên văn bản Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
 Ngày ban hành 1/7/2022
 Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mạnh
 Trích yếu Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
 Từ khóa
 File download Download