04/08/2021 11:49:07

Quyết định Ban hành Quy định Quản lý và sử dụng Nguồn kinh phí quyên góp Ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động khó khăn trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

 Số/ ký hiệu

620/QĐ-CĐDK

 Tên văn bản Quyết định Ban hành Quy định Quản lý và sử dụng Nguồn kinh phí quyên góp Ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động khó khăn trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Ngày ban hành 3/8/2021
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Quyết định Ban hành Quy định Quản lý và sử dụng Nguồn kinh phí quyên góp Ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động khó khăn trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Từ khóa
 File download Download