23/04/2023 9:31:16

Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

 

 Số/ ký hiệu 01/VBHN-BYT
 Tên văn bản Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
 Ngày ban hành 20/3/2023
 Cơ quan ban hành Bộ Y tế
 Loại văn bản Thông tư
 Người ký Thứ trưởng Trần Văn Thuấn
 Trích yếu Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
 Từ khóa
 File download Download