22/03/2024 2:10:30

Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội CĐ DKVN nhiệm kỳ 2023-2028

 

 Số/ ký hiệu 70/QĐ-CĐDK
 Tên văn bản Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội CĐ DKVN nhiệm kỳ 2023-2028
 Ngày ban hành 20/3/2024
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan
 Trích yếu Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội CĐ DKVN nhiệm kỳ 2023-2028
 Từ khóa
 File download Download