09/05/2022 2:54:27

Petrovietnam tổ chức Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VII

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rèn luyện, phát triển tay nghề trong lao động sản xuất đồng thời để tôn vinh người lao động giỏi, có tay nghề cao trong ngành Dầu khí, Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VII năm 2022 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức sẽ diễn ra từ ngày  06/8/2022 đến ngày 10/8/2022 tại Trường Cao đẳng Dầu khí, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

khai mac hoi thi tay nghe dau khi lan thu vi
Tặng hoa và cờ cho các đơn vị tham gia Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VI

Hội thi gồm 12 nghề, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn quan tâm động viên người lao động của đơn vị tích cực tham gia Hội thi, tạo mọi điều kiện để người lao động tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất.

Toàn bộ đề cương của Hội thi được đăng tải trên website của Trường Cao đẳng Dầu khí tại địa chỉ: https://www.pvmtc.com.vn/de-cuong-on-tap-luyen-thi-cac-nghe-hoi-thi-tay-nghe-dau-khi-lan-thu-vii-nam-2021/.

Ban TGNC