14/05/2022 5:55:01

NSRP tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi – Tự sửa”

Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/03/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ngày 12/5, Chi bộ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi – Tự sửa”. Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có giảng viên Nguyễn Bình Minh – Phó trưởng Khoa Lý luận, Trường Chính trị, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng chí Dương Quỳnh Hoa – đại diện Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn. Về phía Chi bộ NSRP có đồng chí Lê Nguyễn Quốc Vinh – Phó Tổng giám đốc, Bí thư Chi bộ; cùng sự tham dự của 23 đảng viên trong Chi bộ.

NSRP tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
NSRP tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

Chi bộ NSRP tổ chức buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề với chủ đề “Tự soi – Tự sửa”

Phát biểu tại Hội nghị, đồng Lê Nguyễn Quốc Vinh – Bí thư Chi bộ NSRP khẳng định, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên Chi bộ NSRP nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Lê Nguyễn Quốc Vinh nhấn mạnh, trong quá trình học tập, đề nghị các đồng chí lắng nghe báo cáo viên trình bày, nắm vững nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đồng thời kết hợp với nghiên cứu tài liệu để nhận thức sâu sắc, đầy đủ, từ đó liên hệ trực tiếp đến công tác chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả công tác chính trị của Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe và thảo luận về báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể của Chi ủy NSRP, của đồng chí Bí thư Chi bộ NSRP Lê Nguyễn Quốc Vinh về thực hiện chức trách chính trị được giao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đơn vị gắn với nội dung Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) với chủ đề “Tự soi – Tự sửa” theo 05 nội dung của Kết luận số 21. Qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, cũng như nhưng giải pháp khẩn trương khắc phục trong thời gian tới.

NSRP tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

Giảng viên Nguyễn Bình Minh – Phó trưởng Khoa Lý luận, Trường Chính trị, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình bày các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe giảng viên Nguyễn Bình Minh – Phó trưởng Khoa Lý luận, Trường Chính trị, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, truyền đạt các nội dung chính: Nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; thực hiện “Tự soi – Tự sửa” và những nội dung chính của chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Hội nghị cũng đã trao đổi một số nhiệm vụ cụ thể cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới cũng như triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi – Tự sửa”… nhằm góp phần nhanh chóng đưa các nội dung đã được nghiên cứu, học tập đi vào cuộc sống và đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Chi bộ NSRP trong thời gian tới.

Các thành viên tham dự Hội nghị cũng thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, mang tính xây dựng, gắn với đặc thù hoạt động của NSRP, gợi ý thêm các giải pháp mang tính đột phá và phù hợp với bối cảnh mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Quốc Vinh – Bí thư Chi bộ đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, cũng như các ý kiến thảo luận để bổ sung vào Nghị quyết của Chi bộ và triển khai thực hiện, nhằm đưa nội dung chuyên đề thật sự đi vào cuộc sống. Chi bộ NSRP cam kết sẽ vận dụng linh hoạt nội dung trong việc thực hiện quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII triển khai một cách nghiêm túc, thực chất với sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên góp phần tạo nên một tập thể Chi bộ NSRP vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hoan