23/04/2023 9:01:53

Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 Số/ ký hiệu 97/2022/NĐ-CP
 Tên văn bản Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 Ngày ban hành 29/11/2022
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Loại văn bản Nghị định
 Người ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khải
 Trích yếu Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 Từ khóa
 File download Download