18/08/2021 8:06:31

Nét đẹp Văn hoá Dầu khí trong đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng trong bối cảnh khó khăn, Văn hoá Dầu khí lại càng toả sáng, thể hiện qua bản lĩnh và hành động ứng phó đại dịch của Những người đi tìm lửa. Điều đó đã góp phần tạo nên những thành quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên năm 2020 và những tháng đầu năm 2021. Trong hành trình chống dịch còn tiếp diễn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng người lao động giữ vững ngọn lửa Văn hoá Dầu khí luôn bừng sáng, thắp lên tinh thần nhiệt huyết của thế hệ Những người đi tìm lửa hôm nay để chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19 trong thời gian tới.