19/08/2020 4:09:23

Miễn đóng đoàn phí công đoàn

 

 Số/ ký hiệu

771/TLĐ

 Tên văn bản Miễn đóng đoàn phí công đoàn
 Ngày ban hành 29/7/2020
 Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 Loại văn bản Công văn
 Người ký Phó Chủ tịch Phan Văn Anh
 Trích yếu Miễn đóng đoàn phí công đoàn
 Từ khóa
 File download Download