01/03/2023 3:38:11

Khen thưởng nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 

 Số/ ký hiệu  71/CĐDK
 Tên văn bản Khen thưởng nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Ngày ban hành 22/2/2023
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Công văn
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan
 Trích yếu Khen thưởng nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Từ khóa
 File download Download