29/04/2022 11:33:40

Khen thưởng các Tập thể, cá nhân tham gia Giải chạy bộ Online Xuân Dầu khí năm 2022

 

 Số/ ký hiệu 178/QĐ-CĐDK
 Tên văn bản Khen thưởng các Tập thể, cá nhân tham gia Giải chạy bộ Online Xuân Dầu khí năm 2022
 Ngày ban hành 29/4/2022
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Khen thưởng các Tập thể, cá nhân tham gia Giải chạy bộ Online Xuân Dầu khí năm 2022
 Từ khóa
 File download Download