25/11/2019 8:59:00

Kết quả thu kinh phí công đoàn tập trung qua một tài khoản

Sau gần 2 năm triển khai, hoạt động thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) tập trung qua một tại khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Công thương Việt Nam đã hỗ trợ trên 34.000 doanh nghiệp, 79 Liên đoàn Lao động tỉnh cấp tỉnh, thành phố và tương đương; gần 700 công đoàn cấp trên cơ sở và 20.000 công đoàn cơ sở trên cả nước trong công tác thu nộp KPCĐ tập trung với tỷ lệ đạt trên 60% so với số dự toán 2019 của Tổng Liên đoàn duyệt. 

Nếu như những năm trước đây, cán bộ công đoàn và doanh nghiệp cần nhiều thời gian trong việc quản lý thu kinh phí công đoàn cũng như tính toán tỷ lệ phân bổ, nhiều cấp cùng thực hiện thủ tục chuyển tỷ lệ kinh phí cho công đoàn cấp trên. Bằng phần mềm của VietinBank, hệ thống cho phép tự động phân bổ cho các cấp công đoàn trong vòng 24h kể từ thời điểm tài khoản Tổng Liên đoàn nhận được KPCĐ. Các cấp công đoàn bao gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở được phân bổ theo tỷ lệ quy định năm 2019 của Tổng Liên đoàn là 69% kinh phí công đoàn về tài khoản của CĐCS, 31% KPCĐ còn lại về tài khoản công đoàn cấp trên. Công đoàn các cấp đánh giá thực hiện phần mềm này đã hỗ trợ công tác quản lý thu, phân phối và sử dụng KPCĐ được triệt để và hiệu quả hơn rất nhiều so với cách thu KPCĐ truyền thống trước đây, báo cáo khoa học hơn, dữ liệu có hệ thống giúp các cấp công đoàn theo dõi thường xuyên tình hình đóng, nộp KPCĐ, từ đó có những biện pháp kịp thời đôn đốc doanh nghiệp đồng thời phối hợp các ban ngành liên quan hỗ trợ trong công tác thu KPCĐ, thậm chí tiến hành khởi kiện đối với những doanh nghiệp không đóng kinh phí công đoàn theo Luật Công đoàn và Nghị định của Chính phủ.

 

       

Biểu đồ: Tình hình giao dịch nộp KPCĐ qua tài khoản tập trung từ T8/2017 – T9/2019.

Tuy nhiên, lần đầu triển khai khó tránh khỏi sự khai báo thông tin, lệnh nộp KPCĐ sai cấu trúc quy định dẫn đến DN đóng KPCĐ bị chuyển trả lại. Nguyên nhân giao dịch lỗi này chủ yếu là do: Thông tin đã khai báo nhưng lệnh nộp KPCD sai cú pháp (DN nộp KPCĐ ghi sai cấu trúc quy định của TLĐ hướng dẫn là: “MST <ma so thue> Cong ty … nop KPCD thang/quy/nam …”); thông tin đã khai báo nhưng lệnh nộp KPCĐ ghi sai mã số thuế (DN ghi không đúng mã số thuế hoặc giao dịch viên của các ngân hàng phục vụ doanh nghiệp gõ sai mã số thuế); thông tin chưa khai báo nhưng cấp công đoàn quản lý đã ra thông báo cho DN thực hiện nộp KPCĐ hoặc DN tự đi nộp KPCĐ…Những giao dịch lỗi này không nhiều và ngày càng giảm do sự tuyên truyền sâu rộng nghiệp vụ đến các cấp công đoàn, doanh nghiệp và các chi nhánh của Viettinbank. Nếu đến tháng 6/2018 tỷ lệ giao dịch lỗi là 18,2% thì đến 9 tháng đầu năm tỷ lệ này giảm xuống còn 3,3%.

Đây là nỗ lực cố gắng của các bên tham gia quá trình triển khai phần mềm thu KPCĐ qua một tài khoản từ các doanh nghiệp đến công đoàn các cấp và Viettinbank. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được trong triển khai thu KPCĐ tập trung hơn 2 năm qua vẫn còn số lượng khá lớn công đoàn chưa triển khai hoặc triển khai rất chậm: Công đoàn Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương thực hiện nhập liệu được 95% (tương đương 79 công đoàn); Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện được 56% (tương đương 675 công đoàn), còn 44% công đoàn cấp trên cơ sở chưa thực hiện (tương đương 525 công đoàn). Trên cả nước còn khoảng 37% doanh nghiệp chưa đóng KPCĐ qua tài khoản tập trung (tương đương 19.812 doanh nghiệp).

Trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn yêu cầu các Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở và VietinBank cùng phối hợp đẩy nhanh để chương trình được thông suốt, đạt hiệu quả cao. Vì vậy, Tổng Liên đoàn chỉ đạo quyết liệt, dự kiến hết Quý 1/2020, các cấp công đoàn cần hoàn thành nhập liệu và thực hiện 100% thu KPCĐ tập trung qua một tài khoản.

Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần cử cán bộ tạm thời chuyên trách thực hiện thu nhập thông tin DN nộp KPCĐ theo phân cấp quản lý, lập danh sách theo đúng biểu mẫu yêu cầu đã gửi cho toàn hệ thống, chuyển Chi nhánh Viettinbank phối hợp rà soát và nhập liệu vào phần mềm.

Trong quá trình nhập liệu các cán bộ cần lưu ý Tên chính xác của doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số tài khoản nhận KPCĐ. Thông tin doanh nghiệp liên kết với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo đúng phân cấp quản lý. Đồng thời, công đoàn các cấp cần tuyên truyền và thông báo căn cứ pháp lý và nghiệp vụ liên quan để doanh nghiệp đóng KPCĐ qua tài khoản tập trung được nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

Nguyễn Ngọc Anh – Phó Trưởng ban TC, CĐ DKVN