25/09/2020 2:30:50

Kết quả thu kinh phí công đoàn qua tài khoản tập trung Công đoàn Việt Nam

Sau gần 3 năm, hoạt động thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) tập trung qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Công thương Việt Nam đã triển khai được trên 47.000 doanh nghiệp (đạt 88%), 79 Liên đoàn Lao động cấp 2 (đạt 95%); 748 LĐLĐ cấp 3 (đạt 62%); 20.371 công đoàn cơ sở (đạt 64%) thực hiện đóng, phân phối tự động tỷ lệ kinh phí công đoàn trong vòng 24h có những bước thành công nhất định.

Hội nghị Sơ kết trực tuyến triển khai thu KPCĐ qua tài khoản tập trung 8 tháng đầu năm 2020

Hệ thống cho phép tự động phân bổ cho các cấp công đoàn trong vòng 24h kể từ thời điểm tài khoản của Tổng Liên đoàn nhận được KPCĐ từ các doanh nghiệp đóng. Các cấp công đoàn bao gồm Tổng Liên đoàn, Công đoàn LĐLĐ tỉnh, ngành TW, công đoàn cấp trên cơ sở truy cập hệ thống để theo dõi, quản lý thu KPCĐ. Theo đó, để vận hành hệ thống, cần thiết có các thông tin dữ liệu: Dữ liệu về DN nộp KPCĐ (Tên DN, mã số thuế, địa chỉ, số tài khoản nhận KPCĐ…); dữ liệu về công đoàn các cấp tương ứng nhận tỷ lệ được sử dụng từ nguồn thu KPCĐ…

Kết quả, từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2020, tổng số trên 53.000 giao dịch đóng KPCĐ qua tài khoản tập trung với số KPCĐ là 2.622 tỷ đồng. Trong đó, công đoàn cơ sở nhận 1.836 tỷ đồng (tương đương 70%), công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp là 448 tỷ đồng (tương đương 17%), Liên đoàn LĐ các tỉnh và Công đoàn ngành TW là 286 tỷ đồng (tương đương 11%); Tổng Liên đoàn là 52 tỷ đồng (tương đương 2%.)

Tình hình giao dịch nộp KPCĐ qua tài khoản tập trung từ năm 2018 đến tháng 8/2020 và 8 tháng đầu năm 2020

Thông qua phương thức thu KPCĐ qua tài khoản tập trung, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai thu KPCĐ 8 tháng đầu năm, Công đoàn các cấp đánh giá thực hiện trên hệ thống phần mềm quản lý thu KPCĐ đã hỗ trợ công tác quản lý thu, phân phối nguồn KPCĐ hiệu quả hơn rất nhiều so với cách thu KPCĐ truyền thống trước đây. Các doanh nghiệp đóng KPCĐ đầy đủ, đóng cùng kỳ với BHXH của doanh nghiệp. Các cấp công đoàn chủ động quản lý nguồn thu và phân phối nguồn thu KPCĐ, từ đó kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những doanh nghiệp chậm nộp cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp qua những khó khăn như dịch bệnh Covid – 19 vừa qua.

Trong quá trình triển khai, Công đoàn các cấp cùng chuyên gia hỗ trợ từ phần mềm thu KPCĐ phối hợp thường xuyên, thông tin kịp thời để nếu có sai sót sẽ nỗ lực khắc phục trong vòng 24h. Các kinh nghiệm đợt sơ kết thu KPCĐ qua tài khoản tập trung cho thấy, các giao dịch bị lỗi nếu có chủ yếu do doanh nghiệp nộp KPCĐ không ghi hoặc ghi sai mã số thuế. Doanh nghiệp nộp KPCĐ ghi mã số thuế nhưng mã số thuế chưa được khai báo vào hệ thống hoặc mã số thuế đã khai báo đúng nhưng doanh nghiệp nộp KPCĐ thực hiện lệnh sai cú pháp… Vì vậy, Lãnh đạo Tổng Liên đoàn tại Hội nghị sơ kết đã quán triệt công đoàn các cấp tổng hợp các lỗi có thể xảy ra để tiếp tục triển khai thu KPCĐ qua tài khoản tập trung được tốt nhất, hạn chế tối đa các lỗi, nếu có lỗi xảy ra thì hệ thống phần mềm hoàn trả số tiền về ngân hàng của doanh nghiệp nhanh nhất có thể. Nguồn thu KPCĐ thông qua hệ thống phần mềm ngày càng minh bạch trước toàn thể các doanh nghiệp, công đoàn các cấp, các ngành nghề, minh bạch trước toàn thể xã hội.

Nguyễn Ngọc Anh