30/07/2021 8:51:51

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua liên kết trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, giai đoạn về đích

 

 Số/ ký hiệu

610/KHLT-CĐDK-ĐTNDKVN

 Tên văn bản Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua liên kết trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, giai đoạn về đích
 Ngày ban hành 28/7/2021
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Kế hoạch
 Người ký Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Vũ Thị Thu Hương
 Trích yếu Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua liên kết trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, giai đoạn về đích
 Từ khóa
 File download Download