24/11/2021 3:21:25

Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023

 

 Số/ ký hiệu 929/KH-CĐDK
 Tên văn bản Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023
 Ngày ban hành 22/11/2021
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Kế hoạch
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023
 Từ khóa
 File download Download

Download2

Download3