19/07/2023 4:26:32

Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2022 tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam  

 Số/ ký hiệu 359/KH-UBKT
 Tên văn bản Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2022 tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Ngày ban hành 10/7/2023
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Ủy ban kiểm tra

 Loại văn bản Văn bản khác
 Người ký Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Vũ Thanh Hường
 Trích yếu Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2022 tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Từ khóa
 File download download