05/04/2022 11:02:20

Hướng dẫn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022

 

 Số/ ký hiệu 104/HD-CĐDK
 Tên văn bản Hướng dẫn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022
 Ngày ban hành 31/3/2022
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Thông tư
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Hướng dẫn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022
 Từ khóa
 File download Download