13/02/2023 9:26:14

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sự quan trọng trong năm 2023

 

 Số/ ký hiệu 42/HD-CĐDK
 Tên văn bản Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sự quan trọng trong năm 2023
 Ngày ban hành 13/2/2023
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Hướng dẫn
 Người ký Phó Chủ tịch Vũ Anh Tuấn
 Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sự quan trọng trong năm 2023
 Từ khóa
 File download Download