17/12/2021 9:15:27

Hướng dẫn trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 Số/ ký hiệu 105/2021/TT-BTC
 Tên văn bản Hướng dẫn trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 Ngày ban hành 25/11/2021
 Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
 Loại văn bản Thông tư
 Người ký Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi
 Trích yếu Hướng dẫn trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 Từ khóa
 File download Download

Download2