16/10/2021 12:31:44

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”

 

 Số/ ký hiệu 819/CĐDK-CSQH
 Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”
 Ngày ban hành 15/10/2021
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Công văn
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”
 Từ khóa
 File download Download

Download2

Download3

Phụ lục