14/04/2022 8:10:13

Hướng dẫn khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo Tổng LĐLĐ VN và khen thưởng Lao động sáng tạo CĐ DKVN hàng năm

 

 Số/ ký hiệu 128/CĐDK-CSQH
 Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo Tổng LĐLĐ VN và khen thưởng Lao động sáng tạo CĐ DKVN hàng năm
 Ngày ban hành 13/4/2022
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Hướng dẫn
 Người ký Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha
 Trích yếu Hướng dẫn khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo Tổng LĐLĐ VN và khen thưởng Lao động sáng tạo CĐ DKVN hàng năm
 Từ khóa
 File download Download