30/09/2022 8:52:23

Hướng dẫn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 

 Số/ ký hiệu 539/HD-CĐDK
 Tên văn bản Hướng dẫn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Ngày ban hành 30/9/2022
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Văn bản khác
 Người ký Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan
 Trích yếu Hướng dẫn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Từ khóa
 File download Download