02/04/2021 8:48:19

Hơn 46 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển đã được cập nhật

Nằm trong chuỗi các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” đã được khởi động từ tháng 2 năm 2021.

Hơn 46 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển đã được cập nhật

Dữ liệu cập nhật số sáng kiến và bình chọn trên Công thông tin của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chương trình đã thu hút được nhiều sự hưởng ứng tham gia của các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước. Kết thúc 20 ngày của chiến dịch 40 ngày cao điểm phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật đã có hơn 46 nghìn sáng kiến của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; 18 Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được cập nhật trên Cổng trực tuyến https://congdoanvietnam.org.

Tiêu biểu: Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang có 8,518 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có 6,838 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa có 3,767 sáng kiến; Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai có 2,567 sáng kiến.

Hơn 46 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển đã được cập nhật

Bà Vũ Thị Giáng Hương, Quyền Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Bà Vũ Thị Giáng Hương, Quyền Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, kết thúc 40 ngày cao điểm (20/4), các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi hồ sơ (tờ trình, bảng tóm tắt sáng kiến…) về Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Từ ngày 22/4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức xét chọn và biểu dương các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc.

Bà Vũ Thị Giáng Hương cũng lưu ý, các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng ở cả 4 cấp công đoàn phải được cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin trực tuyến. Riêng đối với các sáng kiến thuộc bí mật công nghệ chỉ cần cập nhật tên sáng kiến, tóm tắt hiệu quả và khen thưởng (nếu có).

Tú Nguyễn