09/02/2023 9:24:11

Góp ý, hoàn thiện dự án Luật Công đoàn (sửa đổi)

Chiều 8.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội nghị về tình hình chuẩn bị dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và công tác phối hợp giữa hai cơ quan.