01/07/2021 4:25:25

Gia đình PVMTC được nhận Bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Công đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 479/QĐ-CĐDK về việc tặng Bằng khen cho 8 Gia đình CNLĐ Dầu khí tiêu biểu. Trong đó, Công đoàn PVMTC vinh dự có gia đình anh Lê Kim Long – chị Phạm Thị Lưu Bình được nhận Bằng khen Gia đình CNLĐ Dầu khí tiêu biểu.