29/04/2022 11:13:16

Điều chỉnh đăng ký chỉ tiêu Chương trình 01 triệu sáng kiến

 

 Số/ ký hiệu 197/CĐDK-CSQH
 Tên văn bản Điều chỉnh đăng ký chỉ tiêu Chương trình 01 triệu sáng kiến
 Ngày ban hành 28/4/2022
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Văn bản khác
 Người ký Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Điều chỉnh đăng ký chỉ tiêu Chương trình 01 triệu sáng kiến
 Từ khóa
 File download Download