12/12/2020 7:39:37

Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020

Ngày 11/12, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Công Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đề nghị các đồng chí dự Hội nghị phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, thắng thắn trong tự phê bình và phê bình. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí tập trung nghiên cứu, đánh giá, cho ý kiến đóng góp vào báo cáo kiểm điểm các tập thể, cá nhân theo quy định, từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị đã tập trung cho ý kiến, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc cũng như trách nhiệm của các cá nhân trong tập thể Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội Tập đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm của các tập thể gồm Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn; báo cáo kiểm điểm của các cá nhân trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn.

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan nhìn nhận lại việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2020, làm rõ những mặt ưu điểm, những kết quả hoạt động tích cực, quan trọng đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021.

H.A