02/04/2024 5:02:05

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam kiện toàn nhân sự Phó Bí thư thường trực

Ngày 2/4, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức các hội nghị công tác cán bộ để kiện toàn nhân sự Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Kế toán trưởng Tập đoàn; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn; Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia kiện toàn nhân sự Phó Bí thư

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết, căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, chủ trương của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn đã tiến hành triển khai các bước quy trình kiện toàn nhân sự Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn phụ trách công tác xây dựng Đảng cũng như bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn cũng tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia kiện toàn nhân sự Phó Bí thư

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác cán bộ là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển của Tập đoàn. Chính vì vậy, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, với tinh thần “Một đội ngũ – Một mục tiêu” các cán bộ chủ chốt phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung, dân chủ lựa chọn giới thiệu nhân sự đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng lưu ý cần tập trung rà soát, giới thiệu các nhân sự phù hợp với thực tiễn hoạt động, có kinh nghiệm ở nhiều cương vị để từ đó có những đột phá trong giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện thực hiện Chiến lược xây dựng và phát triển Petrovietnam trở thành Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam kiện toàn nhân sự Phó Bí thư thường trực
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam kiện toàn nhân sự Phó Bí thư thường trực

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự để kiện toàn các chức danh

Qua các bước thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, lựa chọn từ các trường hợp được quy hoạch, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Tập đoàn đã thể hiện ý chí tập thể, đoàn kết, thống nhất với tỷ lệ giới thiệu rất cao và tuyệt đối để báo cáo Đảng ủy Khối DNTW xem xét chấp thuận bầu chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

H.A