23/09/2020 10:06:09

Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản

 

 Số/ ký hiệu

9.14/2020/TB-VAA

 Tên văn bản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản số 9.14/2020/ĐG-VAA
 Ngày ban hành 14/9/2020
 Cơ quan ban hành Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam
 Loại văn bản Thông tư
 Người ký Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang
 Trích yếu Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản số 9.14/2020/ĐG-VAA
 Từ khóa
 File download Download