14/04/2022 8:44:24

Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng

Để tôn vinh và biểu dương đội ngũ công nhân, lao động Dầu khí – lực lượng then chốt đối với sự phát triển của ngành, địa phương và đất nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022.

Với chủ đề Tháng Công nhân là “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm sẽ được các cấp công đoàn trực thuộc CĐ DKVN tổ chức, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của đơn vị, doanh nghiệp và tình hình dịch bệnh Covid-19. Thu hút sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và NLĐ.

CĐ DKVN phát động Tháng Công nhân 2021 và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021
Toàn cảnh Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Các hoạt động cũng sẽ được gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước; lồng ghép với các hoạt động như Ngày hội cảm ơn người lao động; Ngày hội sáng kiến; tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và CNLĐ; hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp – doanh nghiệp vì công nhân”. Đây là cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến người lao động; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong thực hiện các thủ tục để nhận gói hỗ trợ của Chính phủ; trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, NLĐ. Tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của NLĐ.

Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐVN tổ chức, CĐ DKVN đề nghị công đoàn các cấp đề xuất, phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… cho đoàn viên, NLĐ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, lao động Dầu khí có nhiều sáng kiến tham gia chương trình, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Tôn vinh, biểu dương kịp thời công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là sơ kết phong trào thi đua “Công nhân, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “CNLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với đơn vị và Tập đoàn.

CĐ DKVN phát động Tháng Công nhân 2021 và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021
Lãnh đạo Petrovietnam và lãnh đạo CĐ DKVN tuyên dương Người lao động Dầu khí tiêu biểu năm 2021

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ, khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19.

CĐ DKVN yêu cầu công đoàn các cấp cần đa dạng hóa hình thức thông tin, truyền thông phù hợp trên nhiều kênh, phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại thông minh, truyền thanh nội bộ. Kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động tại cơ sở phù hợp với các cấp độ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Dự kiến, CĐ DKVN tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ vào tuần đầu tháng 5/2022 tại TP HCM.

Chi tiết Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022: https://congdoandaukhi.vn/ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-thang-cong-nhan-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2022/

Trà My