04/09/2020 9:25:32

Công đoàn và người lao động với hành trình xây dựng, gìn giữ, tái tạo, phát triển văn hóa dầu khí

Trong hành trình tái tạo văn hoá Dầu khí của mình, Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn nỗ lực đồng hành cùng người lao động giữ cho ngọn lửa văn hoá Dầu khí luôn bừng sáng, thắp lên tinh thần nhiệt huyết của các thế hệ người lao động Dầu khí, đảm bảo cho sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo.