29/03/2024 10:04:02

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia ký kết chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

Ngày 28/3/2024, tại Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 – 2028.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì Lễ ký kết có đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) và đồng chí Nguyễn Anh Tuân – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.

Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Lễ ký kết có ý nghĩa tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty Trung ương trực thuộc Tổng LĐLĐVN có Công đoàn cơ sở đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định của Bộ luật lao động, Luật công đoàn Việt Nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, đây là hoạt động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” cùng các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động công đoàn, đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN tham gia ký kết chương trình phối hợp.

 Chương trình phối hợp gồm 3 nhóm nội dung chủ yếu:

1. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành dọc và địa phương.

2. Phối hợp tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ công đoàn và chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động.

3. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi đoàn viên.

         Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Nguyễn Văn Sỹ

Phó trưởng Ban CSPL-QHLĐ