29/04/2022 4:59:45

Công bố kết quả giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022”

Giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022” do Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, là hoạt động thể dục, thể thao rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay để thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngành Dầu khí Việt Nam. 

Giải chạy bộ online được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và được sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là sự động viên có ý nghĩa sâu sắc để mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động Dầu khí tích cực tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của các đơn vị thành viên và Tập đoàn. 

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn hưởng ứng giải Chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022”
Lãnh đạo Petrovietnam và lãnh đạo CĐ DKVN, cùng tập thể cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn hưởng ửng giải Chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022”

Bên cạnh đó, phong trào “Cá nhân khỏe, Doanh nghiệp mạnh” cũng được đẩy mạnh, thể hiện nét đẹp văn hóa Dầu khí trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người lao động. Tạo điều kiện cho CBCNLĐ các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất. 

Sau 10 ngày tích cực thi đấu của hơn 4.000 vận động viên của 33 đơn vị, Giải chạy bộ online thành công tốt đẹp và có sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ người lao động Dầu khí. 

Ban Tổ chức Giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022” trân trọng thông báo kết quả trong link dưới và chúc mừng các tập thể và cá nhân đạt giải.

Danh sách các tập thể và cá nhân đạt giải: https://congdoandaukhi.vn/wp-content/uploads/2022/04/220429-Thong-bao-ket-qua.pdf

Trà My