09/02/2023 1:39:05

Chương trình nhiệm vụ công tác Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động năm 2023

 

 Số/ ký hiệu 37/Ctr-CĐDK
 Tên văn bản Chương trình nhiệm vụ công tác Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động năm 2023
 Ngày ban hành 9/2/2023
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Chương trình
 Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Kha
 Trích yếu Chương trình nhiệm vụ công tác Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động năm 2023
 Từ khóa
 File download Download