26/11/2019 9:31:04

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Hội nghị Phụ nữ thế giới tại Geneve Thuỵ sĩ

Hội nghị do Công đoàn công nghiệp toàn cầu (IndustriALL) tổ chức, có hơn 200 đại biểu đại diện cho các tổ chức quốc tế, hội phụ nữ, các công đoàn của hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Hội nghị tập trung trao đổi thảo luận về các vấn đề bình đẳng giới, việc làm, điều kiện làm việc cho phụ nữ, chống bạo lực với phụ nữ, cách mạng 4.0 và ảnh hưởng đến việc làm, bình đẳng của phụ nữ.

Toàn cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, các tổ chức quốc tế, hội phụ nữ, công đoàn các nước, các khu vực đã chia sẻ thực trạng vấn đề bình đẳng giới, vấn đề bạo lực với phụ nữ, ảnh hưởng của 4.0 đến việc làm và tương lai của phụ nữ, vai trò của tổ chức công đoàn và chương trình hành động 2020.

Tại đây, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đã có báo cáo chia sẻ về vấn đề bình đẳng giới, và sự tham gia của nữ giới vào các lĩnh vực của xã hội, tham gia vào quản lý lãnh đạo các cấp của ngành Dầu khí nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan tham dự Hội nghị

Vấn đề bình đẳng giới và bình quyền ở Tập đoàn Dầu khí được quan tâm và có thực trạng khả quan, với hơn 14 ngàn lao động nữ, chiếm 18% lực lượng lao động. Phụ nữ đã có tham gia ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, đào tạo… Lao động nữ có vị trí, việc làm, thu nhập, có nhiều chế độ chính sách ưu tiên cho phụ nữ như chế độ thai sản, ốm đau, chế độ chăm sóc sức khoẻ, ngày lễ, tết… Công đoàn Dầu khí Việt Nam có quỹ Vì phụ nữ để hỗ trợ cho lao động nữ khó khăn, giúp đỡ phụ nữ.

Phụ nữ tham gia vào công tác lãnh đạo quản lý ở Tập đoàn và các đơn vị: tỉ lệ phụ nữ tham gia vào công tác quản lý có sự phát triển, nhiều vị trí quan trọng của Tập đoàn và các đơn vị do phụ nữ nắm giữ. Số lượng cán bộ nữ tham gia vào BCH Công đoàn Dầu khí Việt Nam và công đoàn các đơn vị đạt tỉ lệ 20-30%. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng có uỷ ban vì sự phát triển phụ nữ, vai trò của Công đoàn các cấp thúc đẩy sự tham gia, đại diện của phụ nữ trong các hoạt động và trong lĩnh vực quản lý lãnh đạo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã thông qua chương trình hành động 2020 về nâng cao quyền bình đẳng giới, và chống bạo lực phân biệt đối xử với phụ nữ ở các tổ chức Công đoàn và các nước, cũng như hướng đến tương lai cho phụ nữ trong bối cảnh tác động của 4.0.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan tiếp xúc, trao đổi với đại diễn công đoàn các quốc gia

Ngoài các diễn đàn, hội nghị phụ nữ thế giới, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã có tiếp xúc trao đổi, làm việc với các đoàn các nước Nga, Belarut, Nauy, Đan mạch, Nhật bản, Canada, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ… trao đổi về hoạt động công đoàn và vấn đề hợp tác trong thời gian tới..