03/09/2023 2:56:17

CĐ DKVN đi đầu trong đổi mới tổ chức các phong trào thi đua giai đoạn 2018 – 2023

Công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) có ý nghĩa hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong lao động sản xuất. Trong nhiệm kỳ qua (2018 – 2023), Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) và các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng cấp tích cực phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, thực hiện việc đăng ký các danh hiệu thi đua theo phương châm hành động: “Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, phát triển bền vững”.

Từ các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phát động, trong giai đoạn 2018 – 2023, CĐ DKVN đã triển khai nhiều nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với mỗi loại hình cơ quan, đơn vị và đối tượng cụ thể, mục đích trung tâm xuyên suốt là hướng tới chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn ngày càng tốt hơn, phát huy vai trò tham gia quản lý, đồng hành cùng với cơ quan, đơn vị vì năng suất lao động, vì sự phát triển bền vững.

Nổi bật là chương trình ký kết giao ước thi đua giữa CĐ DKVN với các công đoàn trong Khối thi đua các công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ; công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở ký kết thi đua nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua việc phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể hằng năm; các cấp công đoàn cũng chú trọng triển khai công tác thi đua gắn với tổ chức chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”.

Trong 5 năm qua có gần 6,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí CĐ DKVN thực hiện chương trình an sinh xã hội; hỗ trợ xây/sửa được 26 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho các đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng số tiền 1 tỷ 960 triệu đồng; hỗ trợ xây/ sửa được 43 căn “Nhà nghĩa tình Dầu khí” cho các đối tượng là cán bộ hưu trí ngành Dầu khí với tổng số tiền 2 tỷ 180 triệu đồng.

Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được công đoàn triển khai có chương trình, kế hoạch và mục tiêu cụ thể, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ).

Nhiều công đoàn đã lồng ghép sáng tạo vào các hoạt động công đoàn để tuyên truyền, tổ chức cho CNLĐ thi tìm hiểu, in ấn các khẩu hiệu tại nơi làm việc, slogan trên mũ, áo bảo hộ lao động, treo pano, apphic về nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức hội nghị chuyên đề ý nghĩa, rõ nét như: PVCFC, PVFCCo, BSR, VSP, PVOIL và một số đơn vị khác. Năm 2023, Công đoàn PVCFC được xét duyệt đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng đơn vị tiêu biểu toàn quốc nhân dịp sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/ TW; từ 2018 – 2023, CĐ DKVN đã khen thưởng và trao tặng cho gần 200 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mở chuyên mục với gần 200 bài viết về học tập làm theo Bác Hồ đăng tải trên bản tin, fanpage CĐ DKVN và chia sẻ với các fanpage liên kết khác.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được CĐ DKVN triển khai sâu rộng đến đông đảo công nhân, lao động, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp với những tên gọi phù hợp, nội dung trọng tâm, có ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần và hiệu triệu đông đảo đoàn viên, người lao động tự giác đăng ký tham gia với những phần việc, công trình, đề tài, sáng kiến cụ thể mang lại lợi ích lớn đến năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, lao động sản xuất của mỗi cơ quan, đơn vị.

Thi đua Lao động sáng tạo, đổi mới là chìa khóa cho sự phát triển của Petrovietnam
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022

Tổng kết 5 năm Phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2017 – 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tập đoàn, CĐ DKVN đã khen thưởng trên 40 tập thể và hơn 230 cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Trong đó Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân; Tập đoàn DKVN tặng Bằng khen 5 tập thể và 20 cá nhân, khen thưởng các công trình nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Dầu khí cho 12 tập thể và 12 cá nhân (các giải A, B, C); CĐ DKVN tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể; tặng bằng khen cho 9 tập thể và 69 cá nhân; 7 tập thể và 124 cá nhân tiêu biểu trong chương trình 75 nghìn sáng kiến.

Đồng thời, CĐ DKVN đã tổ chức thành công Chương trình yết kiến Chủ tịch nước với 120 đại biểu là những cán bộ, CNLĐ tiêu biểu trong lao động sản xuất và Phong trào Lao động sáng tạo ngành Dầu khí. Có nhiều công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn thực sự là lá cờ đầu trong Phong trào “Lao động sáng tạo”, với nhiều lượt cá nhân hằng năm được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam như Công đoàn PVCFC, VSP, BSR, PVFCCo, PV GAS, PTSC, PVEP.

Phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là phong trào thi đua lớn do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường an toàn, cảnh quan sạch đẹp, hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với đoàn viên, người lao động.

Hằng năm, Tập đoàn và CĐ DKVN phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ tập trung vào nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức định kỳ 2 năm/lần Hội thi ATVSLĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về chế độ chính sách ATVSLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động tại các đơn vị.

Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng các an toàn vệ sinh viên giỏi, các tập thể xuất sắc và đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” tại cơ quan, đơn vị với 5 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua, 12 tập thể và 9 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; CĐ DKVN tặng cờ thi đua cho 17 tập thể, tặng bằng khen cho 192 tập thể và 831 cá nhân.

Phong trào Văn hóa văn nghệ – Thể dục thể thao (VHVN-TDTT) là một trong những phong trào có vai trò quan trọng trong hoạt động của CĐ DKVN và các công đoàn trực thuộc. Nhiệm kỳ 2018 – 2023, CĐ DKVN và công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động VHVN-TDTT, gắn với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành và tổ chức công đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, CNLĐ tham gia; nhiều hoạt động tổ chức có quy mô, quy tụ nhiều nhân tài tham gia như Hội thao CNLĐ toàn ngành với các môn cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, tennis, cờ vua, cờ tướng, bơi, chạy điền kinh…; Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Liên hoan tiếng hát những người đi tìm lửa được duy trì thường xuyên. Nhờ đó, đời sống tinh thần, môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị được xây dựng phát triển, tác động tích cực đến ý thức, thái độ của đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, ứng xử trong cuộc sống.

Trong những năm qua, nhiều hoạt động văn hóa nổi bật khác cũng được CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn triển khai như cuộc thi ảnh nét đẹp Công đoàn và CNLĐ Dầu khí nhận được gần 1.000 tác phẩm rất ý nghĩa; 2 giải chạy online cấp ngành thu hút hơn 12.000 cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia; Hội thao các khu vực với sự tham gia của gần 2.000 CNLĐ, văn nghệ chào xuân, Bản tin đặc biệt số Xuân hằng năm…; Hội thao ngành Dầu khí nhân Tuần lễ Văn hóa Dầu khí hằng năm; tổ chức giao lưu bóng đá giữa các đơn vị trong Khối thi đua trực thuộc Tổng Liên đoàn, các đơn vị trong toàn ngành; Liên hoan Nghệ thuật “Tiếng hát những người đi tìm lửa” chào mừng Đại hội lần thứ VII CĐ DKVN khu vực phía Bắc và phía Nam. Tại các đơn vị, các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, hội diễn được duy trì, đẩy mạnh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và mạng xã hội tạo hiệu ứng mạnh mẽ, tiêu biểu như VSP, PVCFC, BSR, PVFCCo, PVD, PV GAS, PVPower, PVOIL, PVEP, PVMR, PVChem, PVcomBank, PTSC, PETROSETCO, PVU, PVCollege…

Đặc biệt tổ chức thành công Giải chạy bộ online Xuân Dầu khí với “Hành trình chinh phục, chiến thắng bản thân” là nét đẹp Văn hóa Dầu khí trong việc nâng cao đời sống tinh thần, giải chạy là một hình thức hoạt động đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ của hoạt động công đoàn trong bối cảnh phòng, chống đại dịch Covid-19 và đã có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút hơn 5.000 người lao động của 33 công đoàn trực thuộc, Công đoàn DKVN đã trao tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng, với hơn 300 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi giữa các đoàn viên, CNLĐ nữ trong cơ quan, đơn vị. Phong trào đã góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNLĐ có chất lượng ngày càng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tính sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, có trên 90% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân; Công đoàn DKVN tặng cờ thi đua cho 14 tập thể, tặng bằng khen cho 103 tập thể và 1.103 cá nhân, tặng bằng khen cho 49 tập thể và 76 cá nhân tập thể, cán bộ nữ công xuất sắc. Đặc biệt có 1 nữ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (VSP), 1 nữ được trao tặng Giải thưởng Quả cầu vàng (PVU), 1 nữ là chủ nhiều đề tài cấp Nhà nước (VPI).

Phong trào thi đua liên kết trên các công trình, dự án trọng điểm Dầu khí tiếp tục được CĐ DKVN tổ chức hiệu quả. Điển hình như phong trào thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã về đích và vận hành an toàn, hiệu quả. CĐ DKVN đã tổ chức tổng kết phát động thi đua và tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 6 tập thể và 40 cá nhân, tổng số tiền khen thưởng gần 200 triệu đồng, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân.

Thi đua Lao động sáng tạo, đổi mới là chìa khóa cho sự phát triển của Petrovietnam
Ông Hoàng Quốc Vượng và bà Nghiêm Thùy Lan trao Bằng khen của CĐ DKVN cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022

Phong trào thi đua vượt khó trên công trường dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2, đây là dự án trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Năm 2021, CĐ DKVN là đầu mối, chủ trì cùng Đoàn thanh niên Tập đoàn tổ chức Phát động phong trào thi đua. Từ năm 2021 đến nay đã phát động nhiều đợt cao điểm thi đua về đích sớm các mốc quan trọng của dự án, CĐ DKVN và Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tổ chức sơ kết và xét khen thưởng động viên cán bộ, CNLĐ tiêu biểu, đóng góp tích cực trong phong trào thi đua.

Qua các đợt phát động thi đua các mục tiêu và mốc quan trọng của Dự án đều đã hoàn thành, CĐ DKVN và Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã khen thưởng cho 81 tập thể và 78 cá nhân, tổng số tiền thưởng gần 770 triệu đồng. Ngoài ra các công tác hỗ trợ khác trên công trường như hỗ trợ tổ chức các đợt phát động, sơ kết, hỗ trợ nước uống, ăn ca với tổng số tiền gần 1 tỷ 800 triệu đồng.

Các phong trào thi đua của CĐ DKVN và các công đoàn cơ sở đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động, người lao động Dầu khí có cơ hội bình đẳng thi đua thể hiện năng lực, ra sức lao động, sản xuất, công tác, học tập, tạo thành một khối đoàn kết với sức mạnh mới, khơi dậy và phát huy cao độ tính tích cực, tự lực, tiềm năng và sức sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, từ những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 37 tập thể và tặng bằng khen cho 19 tập thể, 87 cá nhân; CĐ DKVN tặng cờ thi đua cho 89 tập thể và tặng bằng khen cho 499 tập thể và 2.701 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”; 5 cá nhân được tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ IV (2018-2023); 1 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và nhiều bằng khen, giấy khen khác của các cấp chính quyền trao tặng cho các tập thể công đoàn và đoàn viên công đoàn có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Có thể khẳng định, các phong trào thi đua do CĐ DKVN triển khai, thực hiện đã đạt được nhiều kết quả thiết thực bằng những việc làm và con số cụ thể. Để phong trào thi đua trong tập thể cán bộ, đoàn viên, CNLĐ ngành Dầu khí thời gian tới được triển khai sâu rộng hơn nữa, CĐ DKVN sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNLĐ và tổ chức CĐ DKVN vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, của Tập đoàn và nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Việt Nam./.

Nguyễn Thị Cậy

Ban CSPL&QHLĐ, CĐ DKVN