01/03/2023 7:44:39

Cần phát huy cách làm mới trong chăm lo Tết cho người lao động

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 33 (khoá XII) vừa qua, công tác chăm lo Tết cho người lao động nhận được khá nhiều ý kiến phân tích, đánh giá. Trong đó có những cách làm mới đậm dấu ấn Công đoàn mang lại nhiều sự hưởng thụ cho công nhân lao động.