14/07/2022 2:47:24

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10cNQ-BCH của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị 04CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 Số/ ký hiệu 387/BC-CĐDK
 Tên văn bản Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10cNQ-BCH của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị 04CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam
 Ngày ban hành 14/7/2022
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Báo cáo
 Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Kha
 Trích yếu Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10cNQ-BCH của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị 04CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam
 Từ khóa
 File download Download

Phụ lục