24/08/2021 2:43:50

Báo cáo nội dung triển khai hỗ trợ đợt 1 từ nguồn quyên góp ủng hộ NLĐ

 

 Số/ ký hiệu

676/CDDK-CSQH

 Tên văn bản Báo cáo nội dung triển khai hỗ trợ đợt 1 từ nguồn quyên góp ủng hộ NLĐ
 Ngày ban hành 23/8/2021
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Báo cáo
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Báo cáo nội dung triển khai hỗ trợ đợt 1 từ nguồn quyên góp ủng hộ NLĐ
 Từ khóa
 File download Download

Download2