Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Đó là một trong số những nội dung của Hướng dẫn số 04/HD-TLĐ, ngày 13/3/2020, về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

Theo đó, để triển khai những nội dung công tác này, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019, các Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Trong đó, tập trung tuyên truyền, truyền thông về vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ vào đối tượng là nam giới, đặc biệt là cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp. Tăng cường đổi mới các hình thức tuyên truyền, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, gây nhức nhối trong xã hội như bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục triển khai các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới, hưởng ứng các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” theo chủ đề của năm 2020.

Tuyên dương tập thể, cán bộ nữ Dầu khí tiêu biểu

Một trong những nội dung quan trọng đó là tham gia triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 29/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ đủ điều kiện đưa vào quy hoạch, tạo nguồn lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ vào các vị trí cán bộ công đoàn chủ chốt, ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp. Phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp phát hiện, đề xuất, giới thiệu cán bộ nữ, nữ CNVCLĐ tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực tham gia cấp ủy các cấp trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác dân số, gia đình, trẻ em, cùng với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tổng Liên đoàn cần quan tâm đến công tác tư vấn về hôn nhân, gia đình, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình và trong chăm sóc, nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và chăm lo tốt hơn cho con CNVCLĐ.

Cần chú trọng tham mưu giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNVCLĐ, nhất là tại các KCN, KCX. Tham gia thương lượng, đưa vào nội dung TƯLĐTT tại doanh nghiệp quy định về hỗ trợ người lao động có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo. Tham gia giám sát, phản biện xã hội về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt về bảo vệ trẻ em là con CNVCLĐ. Tuyên truyền trong CNVCLĐ về vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em…Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình “Sức khỏe của bạn”, “Lễ cưới tập thể”, “Phòng vắt trữ sữa”, “Trại hè cho con CNVCLĐ”.

Hướng dẫn cũng nêu chi tiết các chủ đề các hoạt động trong năm như:
– Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020: “Yêu thương và Chia sẻ”.
– Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020: “Giữ gìn và phát huy truyền
thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền chủ đề thực hiện nghị quyết 33 – NQ/TW và Nghị quyết 102/NQ – CP ngày 31/12/2014: “Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.
– Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình
15/5-30/6/2020: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.
– Tháng hành động vì trẻ em 2020 (từ 01/6-30/6): “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.
– Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7) và các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2020: Tổng cục DS – KHHGĐ sẽ có hướng dẫn chi tiết khi nhận được chủ đề từ Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
– Tổ chức Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.
– Hưởng ứng Ngày tránh thai Thế giới (26/9): “Đảm bảo dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho mọi người dân”.
– Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam 26/12: “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển bền vững đất nước”.
– Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020: “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động, các mô hình về bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em trong công nhân lao động cần tập trung trong Tháng công nhân (tháng 5/2020).
Các cấp công đoàn căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để cụ thể hóa cho phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Vũ Nga