Tư vấn pháp luật tháng 8/2016

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau:  Câu hỏi 1. “Tư vấn viên pháp luật” – Họ là ai? Tiêu chuẩn “Tư vấn viên pháp luật”? vàai là người có thẩm quyền cấp và thu hồi “Thẻ Tư vấn viên pháp luật”? Trả lời: Theo Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật (có hiệu lực kể từ […]

Xem tiếp...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2016

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau:  Câu hỏi 1: Chị A đã có thời gian làm việc và đóng BHXH tại Công ty B. Tuy nhiên, khi nghỉ việc, Chị A không chốt được sổ bảo hiểm do Công ty nợ tiền BHXH. Hiện Chị A vẫn tiếp tục đóng BHXH tại Công ty mới. Hỏi, có được tự chốt sổ bảo […]

Xem tiếp...