Tư vấn pháp luật tháng 9/2016

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau:  Câu hỏi 1. Thủ tục chuyển sinh hoạt công đoàn, việc sử dụng và quản lý thẻ đoàn viên được quy định như thế nào? Trả lời: – Căn cứ Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30/7/2013: “Điều 2. Thủ tục […]

Xem tiếp...