Tư vấn pháp luật tháng 9/2016

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau:  Câu hỏi 1. Thủ tục chuyển sinh hoạt công đoàn, việc sử dụng và quản lý thẻ đoàn viên được quy định như thế nào? Trả lời: – Căn cứ Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30/7/2013: “Điều 2. Thủ tục […]

Xem tiếp...

Tư vấn pháp luật tháng 8/2016

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau:  Câu hỏi 1. “Tư vấn viên pháp luật” – Họ là ai? Tiêu chuẩn “Tư vấn viên pháp luật”? vàai là người có thẩm quyền cấp và thu hồi “Thẻ Tư vấn viên pháp luật”? Trả lời: Theo Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật (có hiệu lực kể từ […]

Xem tiếp...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2016

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau:  Câu hỏi 1: Chị A đã có thời gian làm việc và đóng BHXH tại Công ty B. Tuy nhiên, khi nghỉ việc, Chị A không chốt được sổ bảo hiểm do Công ty nợ tiền BHXH. Hiện Chị A vẫn tiếp tục đóng BHXH tại Công ty mới. Hỏi, có được tự chốt sổ bảo […]

Xem tiếp...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THÁNG 6/2016

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau:  Câu 1: Ngày 02/01/2016, chị X ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty A, mức lương theo hợp đồng lao động là 4.000.000 đồng. Ngày 15/01/2016, chị X ký hợp đồng lao động thời hạn 01 năm với Công ty B, mức lương theo hợp đồng lao động là 8.000.000 […]

Xem tiếp...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THÁNG 5/2016

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau:  Câu 1: Các trường hợp người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi theo quy định của pháp luật lao động hiện hành? Trả lời: – Căn cứ khoản 4 Điều 123 Bộ luật Lao động 2012: “Điều 123. […]

Xem tiếp...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 4/2016

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau:  Câu 1:  Trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH? Trả lời: Căn cứ điểm 1.8 khoản 1 Điều 38 Mục 2 Quyết định số 959/QĐ-BHXH: “1.8. Người lao động […]

Xem tiếp...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT 3/2016

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại Tờ thông tin kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau: Câu 1: Ngày 01/01/2007, Công ty A và anh B ký hợp đồng lao động thứ nhất có thời hạn 12 tháng. Ngày 01/01/2008, hai bên tiếp tục ký hợp đồng lao động thứ hai không xác định thời hạn. Ngày 01/08/2015, anh B đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà […]

Xem tiếp...

1 2 3 10