Giải đáp pháp luật tháng 7/2017

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau: Câu 1. Hội nghị đại biểu, hội nghị toàn thể công đoàn các cấp được tổ chức khi nào? Số lượng đại biểu tham dự và nội dung của hội nghị đại biểu, hội nghị toàn thể được quy định như thế nào? Trả lời: * Căn cứ Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam […]

Xem tiếp...

1 2 3 17