Tư vấn pháp luật tháng 1/2017

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau:  Câu hỏi 1. Khi làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm, người lao động được trả lương như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điều 97, Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được trả như sau: “Điều 97. Tiền lương làm thêm […]

Xem tiếp...

1 2 3 16