Giải đáp pháp luật tháng 02/2018

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau: Câu 1. Ban chấp hành công đoàn có những quyền hạn gì về tổ chức bộ máy làm việc? Trả lời: – Căn cứ Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30/7/2013: “Điều 14. Quyền hạn của ban chấp hành về tổ […]

Xem tiếp...

1 2 3 18