Nghị định sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động (BLLĐ)

 Số/ ký hiệu 148/2018/NĐ-CP  Tên văn bản Nghị định sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động (BLLĐ)  Ngày ban hành 24/10/2018  Cơ quan ban hành Chính phủ  Loại văn bản Nghị định  Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  Trích yếu Nghị định sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động (BLLĐ)  Từ khóa  File download Download

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 10/2018

Câu 1. Tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các tổ chức khác trong hệ thống công đoàn vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn; vi phạm trong công tác tổ chức – cán bộ bị xử lý kỷ luật như thế nào? Trả lời: – Căn cứ Điều 19 của “Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn” do Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành kèm theo QĐ số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2017 quy định việc xử lý kỷ luật đối với Tập thể […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018

Câu 1. Cán bộ công đoàn vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bị xử lý kỷ luật như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điều 16 của “Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn” do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2017 thì việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công đoàn vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bị xử lý kỷ luật như sau: “Điều 16. Vi phạm trong thực hiện chức […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 6/2018

Câu 1. Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Trả lời: Căn cứ Điều 19 Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30/7/2013, Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau: “Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ […]

Xem tiếp...

1 2 3 19