Tổng Liên đoàn ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Tổng Liên đoàn đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới.

Sau 20 năm thực hiện phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp,  Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn, sự tham gia hưởng ứng tích cực của người sử dụng lao động, công nhân, viên chức, lao động đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Chủ tịch CĐDKVN Nghiêm Thuỳ Lan nhận cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” giai đoạn 1996-2015 của TLĐ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại một số hạn chế: việc triển khai tổ chức thực hiện và hưởng ứng phong trào ở một số địa phương, ngành chưa sâu rộng, đồng đều, chủ yếu tập trung ở những tỉnh, thành phố lớn, những nơi có công nghiệp phát triển hoặc ở những doanh nghiệp có sự quan tâm đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị và sản xuất ổn định hoặc ở những nơi có công đoàn cơ sở; nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực hiện phong trào; sự phối giữa các cấp công đoàn với cơ quan chức năng, người sử dụng lao động ở một số địa phương, ngành, cơ sở chưa tốt; việc sơ tổng kết rút kinh nghiệm, nghiên cứu phát triển các hình thức thi đua phù hợp, thiết thực chưa kịp thời.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào đáp ứng yêu cầu tình hình mới và thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động. Theo đó các cấp Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động tổ chức các hình thức thi đua về an toàn vệ sinh lao động; Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thực hiện Tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu;…

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp cần đưa nội dung công tác an toàn vệ sinh lao động vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, toàn khóa của cấp mình và phân công cán bộ theo dõi phong trào; chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào ở địa phương, ngành, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị mình hoặc kết hợp với việc tổ chức các phong trào khác đang được triển khai trong tổ chức công đoàn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.

Nguyễn Tá (CĐDKVN)

Những tin khác cùng chuyên mục:

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công Thương chúc mừng năm mới PVN Vinh danh 4 doanh nghiệp ngành Dầu khí vì người lao động năm 2017 Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm nơi ăn, chốn ở của công nhân thuộc CĐ Dầu khí Việt Nam Bốn doanh nghiệp ngành Dầu khí được vinh danh “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2017 Tổng LĐLĐ VN: Quán triệt thực hiện công tác tổ chức cán bộ Công đoàn